Moodle
Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment


Úvod

Moodle se prosazuje ve stále větším měřítku, důvody jsou jeho kvalita a velké rozšíření. To, že nevyžaduje zvláštní formát učebních textů, nejen zjednodušuje jeho použití, ale tyto texty lze použít i k jiným účelům, koneckonců i k přechodu ke konkurenčnímu výukovému systému.

    Z počátku působí prostředí Moodle poněkud spartánsky a suše, ale:

    Problémem může být výroba kurzů na CD, protože Moodle pro svůj běh potřebuje mít nainstalované další systémy - Apache, PHP a MySQL (nebo jinou databázi). Řešením by mohl být přenos potřebných součástí Moodle do jazyka 'C' - to by celý systém zjednodušilo, Apache, PHP a MySQL by nebyly třeba.

Změny jazykových stringů
Texty v adresáři /server/moodledata/lang/cs_utf8 neměnit, ale zkopírovat do /server/moodledata/lang/cs_utf8_local a tam je můžeme měnit podle potřeby - nezměněné je možno odstranit. Pozor na nastavení práv.
Je možno je po přihlášení (jako admin) editovat i v prostředí Moodle: První distanční / Správa / Nastavení / Jazyky

Moodle obecně

Moodle na vysokých školách v ČR Jiné portály