Krása, estetika, harmonie znamená splnění úlohy optimálním způsobem. Příklady jsou realizace algirtmů, třeba proložení křivky množinou bodů.
Hudba je abstrakcí od konkrétna úlohy: zbydou pouze body s elementárními charakteristikami (východisko, příznivé body, nepříznivé body, cíl) a průběh

Disharmonie značí odklon od celočíselných poměrů, při jejím zvětšování dochází ke kvalitativnímu zvratu (průchodu singularitou) a dále k opětnému nastolení harmonie v nižší dimenzi.

Rozšíření (expanse) úlohy je přidání další dimenze.

Lidé chodí na koncerty jako do zoo - potěší je, když mezi novými kousky si mohou poslechnou i něco, co důvěrně znají - stejně jako když v zoo mezi exoty najdou své dobré známé - slepice, králíky, oslíka a telátko.


Průběh konkrétní situace lze popsat jazykem.
Jestliže se popis zjednodušuje a pojmy jsou nahrazovány abstraktnějšími,
postupně se dostaneme k popisu obsahujícímu pouze zájmena, předložky, spojky, číslovky, částice a pomocná slovesa.
Ten již je ekvivalentní hudebnímu popisu.

Teorie hudby
Сказка - ложь, а песня - правда (Pohádka je vymyšlená, ale píseň je pravdivá) - Ruské úsloví
Citáty

‘The man that have no music in himself,
nor is moved with the concord of sweet sounds,
is fit for treasons, stratagems and spoils;
The motions of his spirit are as dull as night,
and his affections dark as Erebus:
Let no such man be trusted.’
Lorenzo inThe Merchant of Venice, Shakespeare
Definice Vývoj hudby - http://en.wikipedia.org/wiki/Music#History Dokumenty


Odkazy