Instalace internetového serveru - Apache, MySQL, PHP a Moodle

Úvod
Instalace
Provoz
Dokumentace PHP


Úvod
 

Nejnovější: http://programujte.com/clanek/2014021500-instalace-nejnovejsi-verze-apache-2-4-php-5-5-mysql-5-6-phpunit-xdebug-a-memcached-na-windows-8/
 

    Existují komplexní instalace, například EasyPHP (doporučovaný na moodle.org) nebo http://www.apachefriends.org/en/xampp.html - jejich nevýhodou je, že instalují i Apache, který na serverech již bývá nainstalován a že není jasný způsob jejich odinstalování, respektive zanechávají spoustu zbytků v registry.

    Proto je lépe instalovat každý programový systém zvlášť.

    Popis je velmi stručný, zachycuje hlavní vlastnosti programů a praktické nastavení parametrů. Podrobné popisy a návody jsou k disposici na Internetu pro všechny uvedené programy.

    Existuje též způsob, jak spouštět Apache a PHP z CD: http://portablewebap.com/index.php.

    http://php-mysql.ponkrac.net/

Instalace (v prostředí Windows)

Provoz Dokumentace PHP (je třeba pouze pro programování)