Schematické rozdělení Země na kontinenty a podoblasti
Zdroj
 
Země
 

Orbis Pictus:   Zemská koule

Wikipedie: Zeměpis
Mapy

Kreslení map

Grafy

 
 
 
Ústí řeky Leny do Severního ledového oceánu.
 

 
Ústí řeky Selengy do jezera Bajkal - první obrázek je z programu Google Earth, druhý z www.geology.com.